Графік гастролей цирку “Кобзов”, травень 2017!

Без категорії

“Extreme Show”

Дніпро з 04.05 kobzov.ua/dnipro
Кременчук з 25.05 kobzov.ua/kremenchuk

“Цирк Італії”

Маріуполь 26.04-09.05 kobzov.ua/mariupol
Покровск 11.05-14.05 kobzov.ua/pokrovsk/
Добропілля 16.05-17.05 kobzov.ua/dobropillya
Слов’янськ 19.05-21.05 kobzov.ua/sloviansk
Червоний Лиман 23.05-24.05 kobzov.ua/krasnyj-lyman
Ізюм 26.05-28.05 kobzov.ua/izyum
Дружківка 30.05-01.06 kobzov.ua/druzhkivka

“Ангели Цирку”

Лебедин – 02.05-03.05 kobzov.ua/lebedyn
Охтирка 05.05-07.05 kobzov.ua/ohtyrka
Гадяч 09.05-10.05 kobzov.ua/gadyach/
Лубни 12.05-14.05 kobzov.ua/lubny
Хорол 16.05-17.05 kobzov.ua/horol
Горішні Плавні 19.05-21.05 kobzov.ua/horishni-plavni
Світловодськ 25.05-28.05 kobzov.ua/svitlovodsk
Знам’янка 30.05-31.05 kobzov.ua/znamianka